Lokalhistorie

Sogndalsbiblioteka har alle ei samling av lokalhistorisk materiale. Den største samlinga er i Sogndal, her finn du lokalhistoriske bøker og anna lokalhistorisk materiale frå gamle Sogn og Fjordane. Biblioteket har bygdebøker frå Sogndal og dei fleste andre kommunane i Sogn og Fjordane. Ta gjerne kontakt om du ynskjer meir informasjon om den lokalhistoriske samlinga vår.
Svartkvitt bilete av Sogndalsfjøra

Foto: Carl Norman Kunstforlag. Biletet er henta frå Fylkesarkivet i Vestland

Kulturhistorisk leksikon

Kulturhistorisk leksikon frå Fylkesarkivet i Vestland har mange artiklar frå Sogndal og fylket elles. Her kan du søka etter kulturminne, historiske hendingar og personar frå Vestland.

Lokale forfattarar

Dialektbasen for Sogndal

I dialektbasen for Sogndal kan du forska på sogndalsdialekta. Her finn du samtalesnuttar med sogndøler i ulike aldrar frå opptak gjorde i 1996, 2001, 2016 og 2017. Ein kan lytta til opptaka og mellom anna samanlikna utviklinga i skule, fritid og oppvekst i Sogndal gjennom om lag 100 år. Ragnhild Lie Anderson er fagleg ansvarleg for dialektbasen.

Slektsgransking

Biblioteket sine framlegg til nyttige nettstader for slektsgranskarar:

  • Fylkesarkivet i Vestland. Her kan du mellom anna søka i digitaliserte fotoarkiv, private og offentlege arkiv, og du kan søka etter musikk og stadnamn. Du kan òg søka på persondata frå kyrkjebøker og folketeljingar frå Sogn og Fjordane. Her finn du og databasar med historiske foto som ofte har personopplysningar.
  • Digitalarkivet. Digitalarkivet er Arkivverket sin publiseringskanal for arkivmateriale. Her kan du finna folketeljingane frå 1801, 1865, 1875, 1900, 1910 og 1920. I tillegg finn du skanna kyrkjebøker, tinglysingsdokument og skiftemateriale.
  • Slektogdata.no. “Slekt og data” er Norge sin største organisasjon for slektsforskarar. Dette er eit forum for for organisasjonen “Databehandling i slektsforsking”. Dei tek opp aktuelle emne for slektsforskarar og arrangerer møte om dette. DIS Norge gir ut tidsskriftet “Slekt og data”.

Artiklar i tidsskrift og årbøker frå Sogn og Fjordane

Dersom du ønskjer å søka i lokalhistoriske artiklar frå gamle Sogn og Fjordane, kan du søka i fylkeskommunen sin database på nett: Lokalhistoriske artiklar Sogn og Fjordane, også kalla Fjognedok.

Lokalhistorisk arkiv

  • Privatarkiv: Arkivmateriale frå lag, organisasjonar og privatpersonar i Sogndal kommune vert òg oppbevart i Lokalhistorisk arkiv. Alt arkivmateriale som ikkje er klausulert kan du be om å få sjå i biblioteket. Du må fylla ut eit skjema med namnet ditt, kva du ønskjer å sjå og kva du skal bruka det til. Arkivmateriale kan ikkje lånast med heim.

Dersom du har, eller veit om nokon som har, møteprotokollar eller ringpermar med arkivmateriale frå t.d. eit lag eller ein organisasjon som er lagt ned eller har utskrivne møtebøker, kan dei leverast inn for oppbevaring ved Lokalhistorisk arkiv. Ta gjerne kontakt med biblioteket, tlf. 57 62 96 60 eller epost til sogndalbib@sogndal.kommune.no.

Fylkesleksikon

Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane vart i 2015 overteke av det nynorske digitale leksikonet Allkunne.no.

Fylkesarkivet i Vestland

Fylkesarkivet i Vestland kan du mellom anna søka i digitaliserte fotoarkiv, private og offentlege arkiv, og du kan søka etter musikk og stadnamn.

 

 

Ved å fortsetje å bruke denne sida gir du samtykke til vår bruk av cookies Personverninformasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close