Skular og barnehagar

Besøk av skuleklassar på biblioteket

Skuleklassar er velkomne til å komma på biblioteket. Kontakt biblioteket dersom du ønskjer å ta med klassen din med på besøk. Kvart år får 2., 6., og 8. klasse særskild invitasjon til å koma på klassebesøk på biblioteket, men alle klassar er velkomne.

Eit klassebesøk kan innehalda:

  • kort orientering om biblioteket og barneavdelinga eller ungdomsavdelinga
  • få hjelp og rettleiing til å finna bøker
  • bokprat og/eller høgtlesing

Bokkassar

Me lagar gjerne til bokkassar som kan brukast i klassen. Bokkassane kan innehalda både skjønnlitterære bøker (barne- og ungdomsromanar, lettlesbøker eller biletbøker) og faktabøker.

Klassesett

Lærarar kan låna klassesett med bøker til bruk i undervisninga frå Bibliotekutvikling Vestland. Eit ordinært klassesett består vanlegvis av 25-30 eksemplar av same bok, men ein kan også låna gruppesett, som består av 5-15 eksemplar av same bok. Du bestiller klassesett/gruppesett sjølv og hentar bøkene på eitt av biblioteka i Sogndal kommune.

Barnehagar på biblioteket

Barnehagane er velkomne til å besøka biblioteket. Me gjev gjerne tips om gode og nye biletbøker og hjelper til med å finna litteratur som passar til ulike tema barnehagen jobbar med.

Barnehagebibliotek

Fleire av barnehagane i Sogndal kommune har sitt eige barnehagebibliotek. Ta kontakt med biblioteket om barnehagen din ønskjer å få eit lite minibibliotek. Då leverer me frå biblioteket bokkassar i barnehagen, slik at barn og foreldre kan låna bøker med seg heim. Bøkene blir bytta ut nokre gonger i året. Me kan òg ha ei lita lesestund når me leverer bøker i barnehagen, ta kontakt på førehand om dette er ønskjeleg.

 

Ved å fortsetje å bruke denne sida gir du samtykke til vår bruk av cookies Personverninformasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close