Lokalhistorie

Alle biblioteka i Sogndal kommune har ei samling av lokalhistorisk materiale. Den største samlinga er i Sogndal, her finn du lokalhistoriske bøker og anna lokalhistorisk materiale frå gamle Sogn og Fjordane. Biblioteket har bygdebøker frå Sogndal og dei fleste andre kommunane i Sogn og Fjordane. Ta gjerne kontakt om du ønskjer meir informasjon om den lokalhistoriske samlinga vår.

Båt ved fjorden

Lokalhistorisk arkiv

Du kan søka om tilgang til kommunalt arkivmateriale og privatarkiv i lokalhistorisk arkiv. Kontakt biblioteket for meir informasjon.

Illustrasjonsbilete

Slektsgransking

Det finst bygdebøker og nyttige nettstadar for deg som driv med slektsforsking. Både fylkesarkivet i Vestland, Digitalarkivet og Slektogdata.no kan vera gode hjelpemiddel for å finna meir informasjon om slektstilhøve.

Balestrand

Fylkesarkivet i Vestland

Søk i digitaliserte fotoarkiv, private og offentlege arkiv, musikk og stadnamn. Her er det òg høve til å søka etter artiklar i kulturhistorisk leksikon og finna informasjon om kulturminne, historiske hendingar og personar frå Vestland.

Illustrasjonsbilete

“Fjognedok”: artiklar i tidsskrift og årbøker frå Sogn og Fjordane

“Fjognedok” er fylkeskommunen sin database for å finna fram til lokalhistoriske artiklar frå Sogn og Fjordane. Her kan du mellom anna søka etter personar, tema eller tidsskrift artikkelen er publisert i.

Illustrasjonsbilete

Forfattarar frå Sogn og Fjordane

Her kan du finna informasjon om forfattarar med tilknyting til Sogn og Fjordane.

Bilete av ei avis

Avistenesta til Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har digitalisert ei stor mengde aviser, og mange av desse kan du søka og lesa i på nett. Du har tilgang til fleire eldre årgangar av aviser heimefrå. Dersom du kjem på biblioteket, kan du få utdelt brukarnamn og passord som gir deg tilgang til meir. Du kan søka etter tidsrom, hendingar eller namn, og du kan avgrensa søket til lokalaviser i fylket.

Logo

Dialektbasen for Sogndal

I dialektbasen for Sogndal kan du forska på sogndalsdialekta. Her finn du samtalesnuttar med sogndøler i ulike aldrar frå opptak gjorde i 1996, 2001, 2016 og 2017. Du kan lytta til opptaka og mellom anna samanlikna utviklinga i skule, fritid og oppvekst i Sogndal gjennom om lag 100 år. Ragnhild Lie Anderson er fagleg ansvarleg for dialektbasen.